U JZU Domu zdravlja Gradačac ima 19 timova porodične medicine, od kojih se 14 nalazi u Domu zdravlja, a ostalih 5 timova je locirano u Mionici, Vučkovcima, Zelinji Donjoj, Mediđi Donjoj, Srnicama.

Šef službe porodične medicine: Mujić dr. Jasmina, specijalista porodične medicine
Radno vrijeme: 07:00-15:30h
Vrijeme pauze: 9:30-10:00h

Kontakt telefoni:

Porodična 1: 035/817-203
Porodična 2: 035/817-244
Porodična 3: 035/818-839
Ambulanta Mionica: 035/232-044
Ambulanta Vučkovci: 035/867-062
Ambulanta Mediđa Donja: 035/869-006
Ambulanta Zelinja Donja: 035/863-066
Ambulanta Srnice: 035/858-034

 • PORODIČNA 1

   TIM 5 Odgovorni ljekar: dr. Jasmina Mujić, specijalista porodične medicine
   Odgovorna sestra: Mirsada Sendić

   TIM 6 Odgovorni ljekar: dr. Edina Huseinbašić, specijalista porodične medicine
   Odgovorna sestra: Nadina Hodžić

   TIM 7 Odgovorni ljekar: dr. Sanja Dedić
   Odgovorna sestra: Zahida Sinanović

   TIM 9 Odgovorni ljekar: dr. Fatima Mujčin
   Odgovorna sestra: Mufida Šarić

   TIM 10 Odgovorni ljekar: dr. Enisa Alić-Pašalić, specijalista porodične medicine
   Odgovorna sestra: Alema Doborac

   TIM 19 Odgovorni ljekar: dr. Jusuf Mulahalilović, specijalista urgentne medicine I porodični ljekar
   Odgovorna sestra: Enisa Močić
 • PORODIČNA 2

   TIM 8 Odgovorni ljekar: dr. Miralem Halilović
   Odgovorna sestra: Mirsada Dautović

   TIM 12 Odgovorni ljekar: dr. Jasmin Lipovac
   Odgovorna sestra: Sabina Džidić

   TIM 13 Odgovorni ljekar: dr. Svjetlana Zlatarević, specijalista porodične medicine
   Odgovorna sestra: Emina Turbić

   TIM 15 Odgovorni ljekar: dr. Zlatko Oruč, specijalista porodične medicine
   Odgovorna sestra: Nasiha Vuković

   TIM 16 Odgovorni ljekar: dr. Nejra Siručić
   Odgovorna sestra: Amila Topčagić

   TIM 17 Odgovorni ljekar: dr. Nedžmija Nezić, specijalista porodične medicine
   Odgovorna sestra: Senada Omerović
 • PORODIČNA 3

   TIM 11 Odgovorni ljekar:dr. Nusreta Mulahalilović, specijalista školske medicine I porodični ljekar
   Odgovorna sestra: Mirela Unkić

   TIM 18 Odgovorni ljekar: dr. Sedina Mešić-Kovačević, specijalista porodične medicine
   Odgovorna sestra: Merima Herčinović
 • AMBULANTA MIONICA

   TIM 14 Odgovorni ljekar: dr. Mahir Nezić
   Odgovorna sestra: Almira Deliomerović
 • AMBULANTA VUČKOVCI

   TIM 1 Odgovorni ljekar: dr. Rasema Novalić
   Odgovorna sestra: Almedina Kurbašić
 • AMBULANTA MEĐIĐA DONJA

   TIM 2 Odgovorni ljekar: dr. Armina Jusić
   Odgovorni tehničar: Emir Taletović
 • AMBULANTA ZELINJA DONJA

   TIM 3 Odgovorni ljekar: dr. Dženana Delibašić
   Odgovorna sestra: Enesa Djedović
 • AMBULANTA SRNICE DONJE

   TIM 4 Odgovorni ljekar: dr. Amela Kunić
   Odgovorni tehničar: Ibrahim Mujčić