U JZU Domu zdravlja Gradačac ima 20 timova porodične medicine, od kojih se 15 nalazi u Domu zdravlja, a ostalih 5 timova je locirano u Mionici, Vučkovcima, Zelinji Donjoj, Mediđi Donjoj, Srnicama.

Šef službe porodične medicine: Peštalić dr. Mirza, specijalista porodične medicine
Radno vrijeme: 07:00-15:00h
Vrijeme pauze: 9:30-10:00h

Kontakt telefoni:

Porodična TIM  5  035/367-011
Porodična TIM  6  035/367-013
Porodična TIM  7  035/367-015
Porodična TIM  8  035/367-017
Porodična TIM  9  035/367-019
Porodična TIM 10 035/367-021
Porodična TIM 11 035/367-023
Porodična TIM 12 035/367-025
Porodična TIM 13 035/367-027
Porodična TIM 15 035/367-029
Porodična TIM 16 035/367-031
Porodična TIM 17 035/367-033
Porodična TIM 18 035/367-035
Porodična TIM 19 035/367-037
Porodična TIM 20 035/367-037


Ambulanta Mionica TIM 14: 035/367-097
Ambulanta Vučkovci TIM 1: 035/367-090
Ambulanta Mediđa Donja TIM 2: 035/367-091
Ambulanta Zelinja Donja TIM 3: 035/367-093
Ambulanta Srnice TIM 4: 035/367-095

TIM 11 Odgovorni ljekar :dr. Sedina Mešić Kovačević
Odgovorna sestra: Merima Herčinović
 • PORODIČNA 1

  TIM 5 Odgovorni ljekar: dr. Jasmina Mujić, specijalista porodične medicine
  Odgovorna sestra: Mirsada Sendić

  TIM 6 Odgovorni ljekar: dr. Edina Huseinbašić, specijalista porodične medicine
  Odgovorna sestra: Nadina Hodžić

  TIM 7 Odgovorni ljekar: dr. Jusić Armina
  Odgovorna sestra: Zahida Sinanović

  TIM 9 Odgovorni ljekar: dr. Mešanović Lamija
  Odgovorna sestra: Halilović Merima

  TIM 10 Odgovorni ljekar: dr. Enisa Alić-Pašalić, specijalista porodične medicine
  Odgovorna sestra: Alema Doborac

  TIM 19 Odgovorni ljekar: dr. Hukić Mehmed, specijalista urgentne medicine I porodični ljekar
  Odgovorna sestra: Enisa Močić
 • PORODIČNA 2

  TIM 8 Odgovorni ljekar: dr. Miralem Halilović
  Odgovorna sestra: Mirsada Dautović
 • TIM 11 Odgovorni ljekar :dr. Adnan Mulahalilović
  Odgovorna sestra: Mirela Unkić
 • TIM 12 Odgovorni ljekar: dr. Jasmin Lipovac
  Odgovorna sestra: Sabina Džidić

  TIM 13 Odgovorni ljekar: dr. Svjetlana Zlatarević, specijalista porodične medicine
  Odgovorna sestra: Emina Turbić

  TIM 15 Odgovorni ljekar: dr. Zlatko Oruč, specijalista porodične medicine
  Odgovorna sestra: Nasiha Vuković

  TIM 16 Odgovorni ljekar: dr. Nejra Siručić
  Odgovorna sestra: Amila Topčagić

  TIM 17 Odgovorni ljekar: dr. Nedžmija Nezić, specijalista porodične medicine
  Odgovorna sestra: Senada Omerović
 • PORODIČNA 3

  • AMBULANTA MIONICA

   TIM 14 Odgovorni ljekar: dr. Mahir Nezić
   Odgovorna sestra: Almira Deliomerović
  • AMBULANTA VUČKOVCI

   TIM 1 Odgovorni ljekar: dr. Rasema Novalić
   Odgovorna sestra: Almedina Kurbašić
  • AMBULANTA MEĐIĐA DONJA

   TIM 2 Odgovorni ljekar: dr. Armina Jusić
   Odgovorni tehničar: Emir Taletović
  • AMBULANTA ZELINJA DONJA

   TIM 3 Odgovorni ljekar: dr. Dženana Delibašić
   Odgovorna sestra: Enesa Djedović
  • AMBULANTA SRNICE DONJE

   TIM 4 Odgovorni ljekar: dr. Amela Kunić
   Odgovorni tehničar: Ibrahim Mujčić