Promocija Zdravlja

30/11/2022. - OKRUGLI STO " NASILJE NAD ŽENAMA " - JU "Gimnazija "Mustafa Novalić"

Dana 30.11.2022.godine u prostorijama JU Gimnazija „Mustafa Novalić“ Gradačac održan je okrugli sto povodom obilježavanja 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Okrugli sto je organizovan od strane drugih razreda, a u saradnji sa Vijećem učenika i uz koordinaciju prof. Tatjane Supić Lukić i Fikrete Čobo.

Isped JZU Dom zdravlja Gradačac odnosno Centra za mentalno zdravlje aktivno učešće na okruglom stolu uzele su Irma Omeragić, psihologinja i Amra Tokić, socijalna radnica. Također, na okruglom stolu učešće je uzela i predstavnica Policijske uprave Gradačac inspektorica  Selma Mehić.

Organizirani okrugli sto je odraz suradnje značajnih institucija u lokalnoj zajednici i primjer intersektoralnog prisupa aktuelnoj problematici.

20/12/2022. - EDUKATIVNO PREDAVANJE " VRŠNJAČKO NASILJE "

Dana 20.12.2022.godine u prostorijama JU Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi, održano je edukativno predavanje i radionica na temu :“Vršnjačko nasilje“, za učenike svih odjeljenja VI, VII i VIII razreda, a u skladu sa pismenom saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke TK-a i Pedagoškog zavoda TK-a.

Edukativno predavanje i radionicu ispred JZU Dom zdravlja Gradačac odnosno Centra za mentalno zdravlje realizirala je Irma Omeragić, psihologinja. Edukativnom predavanju i radionici pored učenika prisustvovali su i njihove razredne starješine, direktor škole, te pedagog.

Organiziranjem edukativnih predavanja/ radionica Centar za mentalno zdravlje nastavlja suradnju sa institucijama u lokalnoj zajednici u cilju prevencije aktuelne problematike.

14/03/2022. - OKRUGLI STO " MENTALNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA"

Dana 14.03.2022.god.ispred JZU Dom zdravlja Gradačac učešće na okruglom stolu na temu: „Mentalno zdravlje adolescenata“, uzele su predstavnice Centra za mentalno zdravlje i to psihologinja Irma Omeragić i socijalna radnica Amra Tokić. Organizator okruglog stola bila je  JU Gimnazija“Mustafa Novalić“ Gradačac, odnosno učenici II b odjeljenja uz koordinaciju prof. Amira Mujkanovića, te menadžmenta škole, a sve u okviru aktivnosti povodom realizacije projekta „Ja građanin“ iz predmeta Demokratija i ljudska prava.

Razgovaralo se o mogućim mjerama i aktivnostima kako bi se ovoj problematici pristupilo što otvorenije uz naglasak da je za zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata potrebno  rano prepoznavanje i rane intervencije. Sve savremene smjernice nas pozivaju na holistički pristup: U genezi poremećaja uzimaju se u obzir biološki, psihološki i socijalni faktori, dijagnostika uz multidisciplinarni pristup, liječenje uz multimodalni pristup s različitim terapijskim pristupima, a u rehabilitaciji multidisciplinarni pristup (škola, centri za socijalni rad, centri za mentalno zdravlje, zajednica).

Na zadovoljstvo svih aktera okruglog stola dogovorena je dalja saradnja u skladu sa ranije potpisanim Protokolom saradnje, a sve u cilju zaštite mentalnog zdravlja adolescenata kao i nastavnog osoblja.

 • OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA  2021. godina 

  Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Gradačac i ove godine aktivno se uključio u obilježavanju 10.oktobra Svjetskog dana mentalnog zdravlja,kroz učešće u programu radio Gradačca na temu:"Mentalno zdravlje u svijetu nejednakosti"te kroz podjelu promotivno-preventivnog materijala o različitim mentalnim oboljenjima!

  OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA MENTALNOG ZDRAVLJA 

  Centar za mentalno zdravlje Gradačac u saradnji sa Udruženjem za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK "Feniks" Tuzla povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja i ove godine održao je okrugli sto na temu:"Mentalno zdravlje za sve:Veće investicije-veća pristupačnost". Na ovaj način želi se potaknuti i naglasiti važnost ulaganja u sistem podrške mentalnom zdravlju i naglasiti važnost unapređenja mentalnog zdravlja.   

  27/10/2018 - PREDAVANJE U DOMU ZDRAVLJA POVODOM DANA BORBE PROTIV KARCINOMA DOJKE

  U sklopu obilježavanja dana borbe protiv karcinoma dojke u JZU Dom zdravlja Gradačac je održano niz aktivnosti u svrhu savjetovanja i prevencije nastanka ove bolesti. U mjesecu oktobru, intenzivno su vršena savjetovanja o prevenciji i promjeni stila življenja, gdje su zdravstveni radnici uzeli svoje maksimalno učešće.

  24.oktobra dr. Atić Adil, specijalista radiolog, je održao predavanje na temu Prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, gdje je skrenuta pažnja na riziko faktore nastanka ove bolesti, te su dati savjeti za unapređenje zdravlja i prevenciji nastanka karcinoma dojke. Predavanju se odazvala manja grupa pacijenata, koji su nakon predavanja mogli u razgovoru sa doktorom postavljati pitanja koja se tiču ove oblasti.

  Također, zaposlenici JZU Doma zdravlja Gradačac iskazali su svoju podršku ženama oboljelim od karcinoma dojke nošenjem ružičaste vrpce, simbolom borbe protiv karcinoma dojke. • 15/05/2018 - Darujte organ, spasite život

  Izvor: Donorska mreža BiH
  O transplantaciji organa svi trebamo  razmišljati o tome da smo  prvo potencijalni primatelj, a onda i donori  i zato treba o tome stalno pričati, upoznavati ljude s tim humanim pristupom jer je život vrjedniji od svega.

  Transplatirati  se mogu bubrezi, srce, jetra, pluća, gušterača, tanko crijevo, rožnjače, srčani zalisci, kosti, tetive i koža, poslije smrti – osim ako se tome, u pisanoj izjavi, ne usprotivi za života.
  Model tzv. pretpostavljenog pristanka na doniranje organa nakon smrti, kojim se nekome spašava život, poznat je u više od pola Europe, a kao najbolji primjer služi susjedna Hrvatska koja je vodeća država svijeta po broju davalaca na milijon stanovnika.

  Podrška vjerskih zajednica
  Značajna podrška građanima kojima je potrebna transplantacija organa i kojima je taj medicinski postupak od životne važnosti, stiže od predstavnika vjerskih zajednica.
  „Definitivno je po onome: onaj tko je spasio jedan život kao da je spasio cijeli svijet. Grijeh je pokopati sve što može poslužiti živom.
  „Nijedna religija se ne protiv doniranju organa, nego želi da pomogne bolesnim ljudima.

  Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

 • 15/05/2018 - POVIŠENA TEMPERATURA

  Temperatura izmjerena standardnim toplomjerom aksilarno(ispod pazuha) koja je iznad 37.5 stepeni celzijusa je povišena temperatura.
   Ukoliko temperatura ne prelazi 38.5 stepeni, nije potrebno ništa preduzimati. Dovoljno je da dijete boravi u prostoriji koja nije pregrijana, da je lagano obučeno i da pije dosta tečnosti-vodu, čaj..
   Ako je temperatura viša od 38.5 stepeni celzijusa, djetetu treba dati lijek u obliku sirupa ili čepića. Ne davati sirup i čepić istovremeno.Nemojte davati čepić djetetu koje ima proliv. Ne davati sirup djetetu koje povraća.
   Preporučeni lijek je paracetamol, potrebna količina se određuje prema težini djeteta i ukoliko niste sigurni koliko trebate dati, konsultujte se sa ljekarom. Ovaj lijek se daje na 4 do 6 sati, ne više od 5 puta za 24h.
  Drugi lijek koji se daje je ibuprofen(Brufen), na 6 sati. Može se dati tek nakon navršenog 6.mjeseca života.


  Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

 • 01/12/2017 - 1. DECEMBAR, SVJETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a

  Svjetski dan borbe protiv AIDS-a se obilježava svake godine 1. decembra. Ovaj dan obilježava početak godišnje kampanje koja ima za cilj da se dobije podrška javnosti i razviju programi za prevenciju širenja HIV infekcije, kao i da se obezbjedi edukacija i promoviše podizanje svijesti o problemima u vezi sa HIV/AIDS-om.

  Virus humane imunodeficijencije (HIV) ime je virusa koji uzrokuje sindrom stečene imunodeficijencije (AIDS). AIDS je uznapredovali stadij infekcije HIV-om koji napada odbrambeni sistem organizma s posljedičnim razvojem specifičnih zaraznih i malignih bolesti. Bolest je zarazna i zasad neizlječiva.

  Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

 • 15/11/2017 - 15. NOVEMBAR, SVJETSKI DAN HRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI

  Povodom Svjetskog dana hronične opstruktivne plućne bolesti, koji se obilježava 15.novembra 2017.godine, u JZU Dom zdravlja Gradačac je organizovan niz aktivnosti. Dispanzer za plućne bolesti vrši preventivni pregled spirometrije i konsultacije sa spec.pneumoftiziologom, Zahirović dr. Teufikom. Prema riječima dr.Zahirovića,spec.pneumoftiziologa, u našoj Ustanovi se, u sklopu dijagnosticiranja HOPB-a, vrši i stendiranje pacijenata prema CAT skoru, što je potrebno po GOLD smjernicama, te u sklopu spirometrije i CAT skora pacijente klasificiramo na pacijente sa HOPB-om na GOLD: A, B, C i D grupu. Svi pacijenti danas (15.11.2017.godine) mogu preventivno posjetiti Dispanzer, te od osoblja ove službe dobiti savjete vezane za ovo oboljenje. Takođe, u sklopu Ustanove, organizovana je podjela promotivnih letaka.

  Pacijenti, kontrolišite svoje zdravlje!

  Dodatne informacije možete pročitati ovdje.

  Otvorite i galeriju sa slikama ovdje

 • 28/10/2017 - 29. OKTOBAR, DAN BORBE PROTIV MOŽDANOG UDARA

  Svjetski dan borbe protiv moždanog udara u cijelom svijetu se obilježava 29. oktobra, s ciljem da se javnost upozna sa simptomima ove bolesti, načinu liječenja oboljelih ali i mjerama prevencije.Svjetska organizacija za moždani udar (WSO) obilježavanje ovog datuma je pokrenula 2006.godine Moždani udar nastaje kada je dotok krvi u dio mozga prekinut ili smanjen, što onemogućava kisik i hranu da stignu do moždanog tkiva. Za samo nekoliko minuta, moždane stanice počinju umirati.

  Moždani udar može biti uzrokovan začepljenjem arterije (ishemijski moždani udar), ili venom koja je napukla ili pukla (hemoragijski moždani udar).U nekim slučajevima dolazi do privremenog prekida krvi kroz njihov mozak (prolazni ishemijski napad).

  Moždani udar je hitan medicinski slučaj. Brz tretman je presudan i može smanjiti oštećenje mozga i potencijalne komplikacije. Dobra vijest je da se moždani udar može spriječiti i liječiti.

  Visok krvni pritisak, pušenje i povišeni holesterol su faktori rizika koje pacijenti mogu držati pod kontrolom i tako spriječiti moždani udar.

  Povodom Svjetskog dana borbe protiv moždanog udara, koji se obilježava dana 29.oktobra, u organizaciji Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac, jučer je održano besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska za građane Gradačca.

  Otvorite galeriju sa slikama ovdje

 • 10/10/2017 - 10.OKTOBAR, SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

  Danas 10. oktobra ispred Doma zdravlja Gradačac, odnosno Centra za mentalno zdravlje obilježen je Svjetski dan mentalnog zdravlja kroz druženje i podjelu edukativnog materijala korisnicima i svim posjetiteljima ustanove.

  Svjetska federacija za mentalno zdravlje u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) od 1992. godine 10. oktobar obilježava kao Svjetski dan mentalnog zdravlja a ovogodišnja tema je:“Mentalno zdravlje na radnom mjestu“.

  Kako jedna od četri osobe u Europi barem jednom ima direktne teškoće sa mentalnim zdravljem, Svjetska zdravstvena organizacija, uvijek iznova, naglašava da „nema zdravlja bez mentalnog zdravlja!“

  Mentalno zdravlje nije samo odsustvo mentalnog poremećaja. Ono je definisano kao stanje blagostanja u kojem svaka osoba ostvaruje svoj potencijal, nosi se sa svakodnevnim stresom života, da može produktivno raditi i u mogućnosti je da doprinosi svojoj zajednici. Mentalna oboljenja mogu biti posljedica teških, nepredvidivih događaja i poteškoća da se prevaziđu problemi. Faktori koji su udruženi sa prevalencom, početkom i tokom mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja su siromaštvo, pol, starost, konflikti i katastrofe, teške telesne bolesti, porodično i socijalno okruženje, odnosno oni mogu biti biološke, psihološke i socijalne prirode.

  Shodno svemu navedenom Centar za mentalno zdravlje Doma zdravlja Gradačac pored standardnih multidisciplinarnih usluga pruža i usluge grupa podrške, i to: grupe podrške za oboljele od psihotičkih oboljenja, grupe podrške za žene oboljele od malignih bolesti, te veteranske grupe.

  Za prisustvo grupi dovoljna je Vaša potreba i želja da se obratite u centar za mentalno zdravlje.

  Otvorite galeriju sa slikama ovdje

 • 24/05/2017 - 24. MAJ, MEĐUNARODNI DAN SHIZOFRENIJE

  Shizofrenija je bolest uz koju se veže niz zabluda i predrasuda, osjećaj neugode i straha pa je otuda tačna informacija o bolesti važna za bolesnike, članove njihove porodice i za cjelokupnu javnost. Za bolesnika je važno znati o kakvoj se bolesti radi, kakve su mogućnosti liječenja i rehabilitacije, te kako sam sebi može pomoći.Što je bolji uvid u bolest, bolja je saradnja bolesnika kao učesnika i ravnopravnog partnera medicinskom osoblju tokom liječenja. Važno je i da članovi porodice razumiju bolest kako bi što bolje mogli pomoći svom oboljelom članu. Ostatak dokumenta preuzmite ovdje.

 • 08/04/2017 - RAZMJENA UČENIKA IZ SREDNJIH MEDICINSKIH ŠKOLA

  JZU Dom zdravlja Gradačac je ove godine bio domaćin učenicima iz Srednje medicinske škole iz Švedske.

  Navedena aktivnost je realizovana u sklopu razmjene učenika dvije srednje škole.

  Učenice koje su posjetile našu Ustanovu imale su priliku upoznati se s načinom rada i organizacijom poslova u JZU Dom zdravlja Gradačac, ali i prenijeti savremenija i pozitivnija iskustva iz svoje zemlje.

 • 08/04/2017 - BESPLATNO MJERENJE ŠEĆERA U KRVI I KRVNOG PRITISKA

  Povodom Svjetskog dana zdravlja, 07.aprila 2017.godine, u organizaciji Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac, održano je besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska za građane Gradačca.

  Navedena aktivnost je sprovedena na platou ispred gradskog kina. Učešće u mjerenju pomenutih vrijednosti, ispred JZU Dom zdravlja Gradačac, su uzeli radnici hitne medicinske pomoći i Glavni tehničar.

  Uočena je velika zainteresiranost I odaziv građana. U vremenskom periodu od 09-12h odazvalo se oko 200 građana. Prilikom mjerenja primijećen je veliki broj povišenih vrijednosti navedenih mjerenja kod građana koji nisu primijetili simptome bolesti diabetesa I visokog krvnog pritiska. Istima je dat savjet o posjeti porodičnom ljekaru I daljem liječenju I suzbijanju bolesti.

  JZU Dom zdravlja Gradačac će u narednom periodu intenzivno nastaviti sa radom na prevenciji I promociji zdravlja u zajednici, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge građanima.

  Otvorite galeriju sa slikama ovdje

 • 04/04/2017 - SVJETSKI DAN ZDRAVLJA - 7. APRIL

  Svjetski dan zdravlja(World Health Day) obilježava se 7 aprila/travnja svake godine pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije(WHO).

  Prva Svjetska zdravstvena skupština koju je organizirala Svjetska zdravstvena organizacija održana je 1948 g i počeo se slaviti od te godine.

  Ovaj dan se obilježava kako bi se izgradila svijest o određenoj temi koja je vezana za zdravlje čime bi se skrenula pažnja na prioritetna područja koje su briga Svjetske zdravstvene organizacije. Aktivnosti vezane za tu određenu temu, kao i sredstva potrebna za njih, ne smiju se odnositi samo na dan 7. travnja, već bi se o njima trebalo voditi računa tokom cijele godine.

  Pored stresa, sa kojim se savremeno čovječanstvo suočava već decenijama, jedan od osnovnih uzroka pojave izuzetno velikog broja bolesti jeste, prije svega, nepravilna ishrana.

  Među najrasprostranjenije bolesti modernog doba su:

  • - Gojaznost
  • - Šećerna bolest
  • - Povišen krvni pritisak
  • - Arteroskleroza
  • - Srčani udar
  • - Moždani udar
  • - Depresija

  JZU Dom zdravlja Gradačac će povodom svjetskog dana zdravlja 7.04.2017. g. na platou ispred zgrade gradačačkog kina organizovati za građane besplatno mjerenje šećera u krvi i arterijskog krvnog pritiska. Podignimo svijest o zaštiti svog zdravlja i mislimo na generacije koje dolaze.

  „U bolesti čovjek mnogo toga shvaća što zdrav zaboravlja.“ -narodna izreka

  Preuzmite letak ovdje.

 • 23/03/2017 - 24. MART - SVJETSKI DAN BORBE PROTIV TUBERKULOZE

  Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze, 24. mart/ožujak,obilježava se na dan kad je 1882. godine Robert Koch objavio da je otkrio uzročnika tuberkuloze. Njemu u čast, ovaj dan obilježava se svake godine s ciljem podizanja svijesti o tuberkulozi, jednim od vodećih svjetskih zdravstvenih izazova.

  Preko 95% smrtnih slučajeva povezanih s tuberkulozom dešava se u zemljama niskog i srednjeg dohotka. Broj prosječno oboljelih u zemljama regiona iznosi oko 37 na 100.000 stanovnika. Prosječna regionalna stopa smrtnosti iznosi 3,7 slučajeva na 100.000 stanovnika.

  Tuberkuloza je zarazna bolest koja se širi sa osobe na osobu putem zraka. Uzročnik tuberkuloze se nalazi u ispljuvku bolesnika, a prenosi se kapljičnim putem: kašljem, kihanjem , pjevanjem. Svaki kašalj koji traje duže od 3 sedmice sumnjiv je na tuberkulozu.Osoba sa neliječenom tuberkulozom može zaraziti 10-15 ljudi godišnje, kašljući u njihovoj blizini.

  Tuberkuloza može zahvatiti bilo koji dio tijela, ali najčešće napada pluća. Većina ljudi s tuberkulozom može biti izliječena primjenom šestomjesečne terapije. Ukoliko se ne liječi, bolest je često smrtonosna. Bilo tko može dobiti tuberkulozu. Ipak, bolest je snažno povezana sa siromaštvom i lošim životnim uvjetima, često napadajući ranjive i marginalizirane skupine.

  Simptomi ove bolesti su nekarakteristični. Obično je prisutan umor, opća slabost, subfebrilne temperature, gubitak apetita i mršavljenje, pojačano noćno znojenje te suhi nadražajni kašalj, koji kasnije može biti popraćen iskašljavanjem. Kod težih oblika bolesti može se pojaviti krv u iskašljaju, bolovi u prsima i otežano disanje.

  Da bi se utvrdila bolest neophodno je učiniti rtg pluća i pregled iskašljaja na uzročnika tuberkuloze, osnovne pretrage krvi i tuberkulinsko testiranje. Tuberkuloza je izlječiva bolest, ali se nakon izlječenja ne stječe imunitet od ponovnog obolijevanja. Težnja je da se u budućnosti u svijetu broj smrti od tuberkuloze svede na nulu. Ako se oboljeli od tuberkuloze ne liječi, može umrijeti unutar 5 godina.

  Svjetska zdravstvena organizacija je donijela Strategiju u borbi protiv T TBC-a, čiji glavni cilj je iskorijeniti epidemiju tuberkuloze. Tako su globalni ciljevi od 2015. do 2030. da se smanji broj smrti od tuberkuloze za 90%, smanji broj novooboljelih za 80%. U zajedničkoj borbi protiv tuberkuloze intervencija je usmjerena prema posebno ranjivim i marginaliziranim zajednicama kao beskućnicima, migrantima, izbjeglicama, etničkim manjinama, ovisnicima o drogama.

  Preuzmite letak: ovdje

 • 15/02/2017 - Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka

  15. februar se u našoj zemlji obilježava s ciljem podizanja svijesti o dječijem raku, te izražavanju podrške djeci i adolescentima oboljelim od raka, preživjelima i njihovim porodicama. Na ovaj dan se promoviše poštivanje i veće razumijevanje problema i izazova koja se tiču djece oboljele od raka, te se ukazuje na potrebe za pravednijim i boljim pristupom, kako samim tretmanima, tako i brizi o svoj djeci koja boluju od raka na nivou naše opštine, države i šire.

  ZLATNA VRPCA-simbol borbe protiv dječijeg raka

  Razlozi da damo podršku ovom danu:

  • - Dječiji rak je izlječiv - ali postoji značajna nejednakost u postotku preživljavanja u različitim zemaljama svijeta.
  • - Osnovno ljudsko pravo je -pristup najvećoj mogućoj brizi i liječenju. Svako dijete, bilo gdje u svijetu, zaslužuje najbolji tretman i brigu. Najveća moguća briga i liječenje nije privilegija.
  • - Djeca su naša budućnost. Svako dijete je nezamjenjiva karika u doprinosu našem društvu i državi. Za svako dijete koje umre od raka, svijet gubi 71 godinu života.
  • - Nijedna porodica ne bi smjela osiromašiti kada dijete oboli od raka. Nijedno dijete, niti porodica, ne bi se trebali suočavati sa rakom sami.
  • - Jedna smrt je i previše. Previše djece i adolescenata umire od raka širom svijeta. Na osnovu sadašnjih limitiranih statistika, jedno dijete umire od raka svake tri minute. Efektivni tretmani za određene tipove raka još uvijek ne postoje u mnogim niže i srednje razvijenim zemljama - pa čak i u nekim razvijenim.

  ZNACI UPOZORENJA:

  • -Ako se pojave bijele tačkice u oku, nova razrokost, novo sljepilo, izbočena očna jabučica;
  • -Lako nastali prelomi, bolovi u kostima, zglobovima i leđima;
  • -Atipično povišena temperatura, dugotrajan kašalj;, ubrzano disanje, noćno znojenje;
  • -Rukom opipljive kvržice i otoci u predjelu stomaka, karlice, glave, vrata i udova, testisa, žlijezda;
  • -Modrice, krvarenje, bljedilo, umor;
  • -Iznenadni gubitak težine, pogoršanje hoda, ravnoteže ili govora, glavobolja s povraćanjem ili bez;
  Preporuka: Ukoliko se pojave navedeni simptomi , neophodne su dalje pretrage.
  Svrha obilježavanja ovog dana je informisanje javnosti o raku kod djece, te upoznavanje sa ranim simptomima radi lakšeg prepoznavanja bolesti u djetinjstvu, jer zakašnjelo uspostavljanje dijagnoze smanjuje stopu preživljavanja.

  Rak je drugi najčešći uzrok smrtnosti djece u dobi od jedne do 14 godina. Pretpostavka je da će 70% djece oboljele od raka ozdraviti.

  Statistike pokazuju da u FBiH godišnje oboli u prosjeku 50 do 60 mališana. Od desetero oboljele djece, danas se izliječi oko sedam, za razliku od statistike od prije 50 godina kada je samo troje od desetero djece bilo izliječeno.

  Tuzlanski kanton je vodeći u FBiH po broju oboljelih od malignih bolesti i na godišnjem nivou u Klinici za dječije bolesti UKC Tuzla boravi oko 15 bolesnika starosti od dvije do šest godina.

  Djeca su najosjetljivija populacija, te se svaki dan broj oboljele djece od raka povećava. U cilju što boljeg liječenja najmlađih pacijenata , Odjeljenje za hematologiju i onkologiju UKC-a Tuzla je u 2016.godini renovirano, počeo je s radom dječiji hospis i roditeljska kuća. Sve ovo je urađeno kako bi se najmlađim pacijentima olakšalo liječenje, te omogućilo pružanje usluga na našem kantonu.

  Jedno od najznačajnijih udruženja koja egzistiraju u našoj državi, a koja se bave pomaganjem djeci i porodici djece oboljele od raka, je “Srce za djecu oboljelu od raka”. U sklopu ovog udruženja je osnovana i Roditeljska kuća, s ciljem da se djeca oboljela od raka, i njihovi roditelji , što lakše adaptiraju novonastaloj teškoj situaciji. Takođe, u sklopu ovog udruženja, pruža se i psihosocijalna pomoć kompletnim porodicama djece oboljele od raka.

  Ovo udruženje se finansira od donacija raznih organizacija i običnih građana. Ukoliko želite pomoći rad ovog udruženja, podatke o njima možete pronaći na njihovoj službenoj Internet stranici.


  Tekst priredila:
  Kvaliteta u zdravstvu - JZU Dom zdravlja Gradačac