VAŽNIJI TELEFONSKI BROJEVI

 • HITNA SLUŽBA

  dr. Vahid Keserović, spec. urgentne medicine.
  • Telefon: +387 35 367 040

  • Telefon: 124

 • DIREKTOR

  Turbić dr. Semir, spec. urgentne medicine
 • ADMINISTRACIJA

 • HIGIJENSKO - EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA (HES)

  dr. Fatima Ibranović - Hadžimehić, spec. epidemiolog.
  • Telefon: +387 35 367 077

 • PORODIČNA SLUŽBA I AMBULANTE

  Šef službe porodične medicine: Mujić dr. Jasmina,
  specijalista porodične medicine
  Radno vrijeme: 07:00-15:30h
  Vrijeme pauze: 9:30-10:00h

  Kontakt telefoni:

  Porodična 1: 035/367-017
  Porodična 2: 035/367-019
  Porodična 3: 035/367-035
  Ambulanta Mionica: 035/367-097
  Ambulanta Vučkovci: 035/367-089
  Ambulanta Mediđa Donja: 035/367-091
  Ambulanta Zelinja Donja: 035/367-093
  Ambulanta Srnice: 035/367-095
 • CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

  Mulahalilović dr. Aron, spec. psihijatrije
  Šef Centra za mentalno zdravlje Tim:
  • 1. dr. sc. Fadil Imširović, radno-okupacioni terapeut
  • 2. mr. Irma Omeragić, psiholog
  • 3. Amra Tokić, dipl. socijalni radnik
  • 4. Nadina Hodžić, medicinski tehničar

  Više o centru: ovdje...
 • GLAVNI MEDICINSKI TEHNIČAR

  Kontakt: mr. Elvir Peštalić
  • Telefon: +387 35 367 087

 • JAVNE NABAVKE

  Kontakt: Merima Handžar dipl.pravnik
  Pratite sve javne nabavke: ovdje...