Javne Nabavke: Decembar

 • 23/12/2015 - Poziv za dostavu ponuda

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument


Javne Nabavke: Novembar

 • 19/11/2015 - Obavještenje: Ultrazvučni aparat

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/11/2015 - Obavještenje: Sredstva za čišćenje

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/11/2015 - Obavještenje: Putničko motorno vozilo

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/11/2015 - Obavještenje: Laboratorijski materijal

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/11/2015 - Obavještenje: Dezinfekciona sredstva

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/11/2015 - Izvještaj: Amni Sure Test

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/11/2015 - Izvještaj: Accu Chek Active A50

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 05/11/2015 - Izvještaj: Hemato Analyzer Complete

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 05/11/2015 - Izvještaj: Metalne police

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 05/11/2015 - Izvještaj: Dezinfekciona sredstva

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 05/11/2015 - Izvještaj: Radne uniforme

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 05/11/2015 - Izvještaj: Stomatološki materijal

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 05/11/2015 - Obavještenje: Nabavka RTG materijala

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 05/11/2015 - Obavještenje: Malo putničko vozilo

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument


Javne Nabavke: Oktobar

 • 21/10/2015 - Izvještaj: Sanitetski materijal

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 21/10/2015 - Izvještaj: Prof. pomagala za čišćenja

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 21/10/2015 - Obavještenje: Nabavka lijekova

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 21/10/2015 - Obavještenje: Mikrobiološki materijal

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 21/10/2015 - Izvještaj: Kisik

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 21/10/2015 - Izvještaj: Hirurški konci

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 21/10/2015 - Izvještaj: Gume

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 21/10/2015 - Izvještaj: Dijagnostički materijal

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument


Javne Nabavke: Septembar

 • 22/09/2015 - Izvještaj: Bowie & Dick test pack

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 17/09/2015 - Izvještaj: Nabavka otpadnih drva

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument


Javne Nabavke: Avgust

 • 21/08/2015 - Obavještenje: Test tračice za reflotrone

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 21/08/2015 - Obavještenje: Prof. pomagala za čišćenje

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 21/08/2015 - Obavještenje: Hirurški konci

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 21/08/2015 - Izvještaj: Osiguranje

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 11/08/2015 - Izvještaj: Servisiranje med. opreme

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 11/08/2015 - Izvještaj: Lijekovi

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 06/08/2015 - Rješenje: Žalba Mešić d.o.o.

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 06/08/2015 - Rješenje: Žalba STUDEN & CO. Arex

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 06/08/2015 - Izvještaj: Klima uređaji

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 06/08/2015 - Odluka: Nafta

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument

Javne Nabavke: Juli

 • 15/07/2015 - Odluka: Nabavka Lijekova

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 15/07/2015 - Poništenje: Lijekovi

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 15/07/2015 - Nabavka kancelarijskog materijala

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 08/07/2015 - Obavještenje: Osiguranje

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 06/07/2015 - Obavještenje: Održavanje med. opreme

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument


Javne Nabavke: Juni

 • 23/06/2015 - Obavještenje: Kancelarijski Materijal

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 03/06/2015 - Obavještenje: Nabavka lijekova

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument


Javne Nabavke: Maj

 • 21/05/2015 - Poništenje: Servisiranje med. opreme

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 06/05/2015 - Obavještenje: Održ. Medicinske Opreme

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument


Javne Nabavke: April

 • 20/04/2015 - Poništenje: Nafta

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 16/04/2015 - Izvještaj: Igle

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 06/04/2015 - Obavještenje: Sanitetski Materijal

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 06/04/2015 - Izvještaj: Serumi

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument


Javne Nabavke: Mart

 • 31/03/2015 - Izvještaj: Deratizacija

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 25/03/2015 - Izvještaj: Laboratorijski reagensi

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 25/03/2015 - Izvještaj: Ugalj

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 18/03/2015 - Izvještaj: Prehrambeni artikli

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 18/03/2015 - Odluka: Nabavka uglja

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 06/03/2015 - Obavještenje o objavi: NAFTA

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument


Javne Nabavke: Februar

 • 27/02/2015 - Obavještenje o poništenju: NAFTA

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 26/02/2015 - Izvještaj: Juneće Meso

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 26/02/2015 - Izvještaj: Laboratorijsko pvc posuđe

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 26/02/2015 - Izvještaj: ORL

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 26/02/2015 - Izvještaj: Putnička motorna vozila

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 26/02/2015 - Izvještaj: Police, stolice i ormari

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 26/02/2015 - Izvještaj: Trake za EKG

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/02/2015 - Izvještaj: Pekarski proizvodi

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/02/2015 - Izvještaj: Inhalatori

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/02/2015 - Izvještaj: Laboratorijsko PVC posuđe

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/02/2015 - Izvještaj: Nabavka Nafte

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/02/2015 - Izvještaj: Nabavka Uglja

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/02/2015 - Izvještaj: Nabavka Saniteta

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/02/2015 - Odluka: Laboratorijsko PVC posuđe

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/02/2015 - Odluka: Putnička motorna vozila

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 19/02/2015 - Odluka: Servisiranje saniteta

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • 22/01/2015 - PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU

  • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument