Kontakt osoba: Merima Handžar
E-mail: nabavke@dzgradacac.com

 • DECEMBAR

  • 29/12/2016 - Usluge emitovanja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/12/2016 - Stručna literatura

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/12/2016 - So za posipanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/12/2016 - Održavanje san. vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/12/2016 - Telefon i internet 11/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/12/2016 - Održavanje web stranice

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/12/2016 - Voda 11/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/12/2016 - Struja 11/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/12/2016 - Smeće 11/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 26/12/2016 - Materijal za higijenu

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 26/12/2016 - Test trakice i iglice

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 26/12/2016 - Montaža i demontaža cijevi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 26/12/2016 - Povrće, provedena nabavka

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 26/12/2016 - Eksikatori, provedena nabavka

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2016 - Poziv: pružanje zdrav. usluga

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2016 - Inventar za stomatološku službu

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2016 - So za posipanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2016 - Eksikator

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2016 - Izmjena: plan kapitalnih ulaganja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2016 - Dijagnostički materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2016 - Inventar za ginekologiju

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2016 - Dezinfekciona sredstva

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2016 - Biohemijski analizatori

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 06/12/2016 - Dijagnostički materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 06/12/2016 - Inventar za ginekologiju

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 06/12/2016 - Dezinfekciona sredstva

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 06/12/2016 - Biohemijski analizatori

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • NOVEMBAR

  • 29/11/2016 - Usluge oglašavanja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/11/2016 - Usluga emitovanje obavijesti

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/11/2016 - Nabavka auto guma

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/11/2016 - Nabavka Amni Sure test

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/11/2016 - Odvoz smeća 10/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/11/2016 - Službeni list BiH

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/11/2016 - Voda 10/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/11/2016 - Telefonske i internet usluge 10/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/11/2016 - Električna energija 10/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/11/2016 - Poštanske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2016 - Stručni časopis

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2016 - Održavanje Mikromotora Bien Air

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2016 - Servisiranje Mikromotora Bien Air

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2016 - Kisik

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/11/2016 - Sitni inventar za ginekologiju

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/11/2016 - Lijekovi za SHMP

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/11/2016 - Inhalatori

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • OKTOBAR

  • 31/10/2016 - Odluka: Mat Trade doo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 31/10/2016 - Usluge osiguranja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 31/10/2016 - Građevinsko zanatski radovi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/10/2016 - Inhalatori

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/10/2016 - Odluka: Četka za pranje auta

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/10/2016 - Sredstva za čišćenje vjetrob. stakla

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/10/2016 - Elektromaterijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/10/2016 - Četka za pranje auta

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 21/10/2016 - Obavještenje: specijalno sanitetsko vozilo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 21/10/2016 - Lampe za biohemijski analizator

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 21/10/2016 - Izvještaj: sanitetsko vozilo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 21/10/2016 - Dijagnostika i popravka spirometra

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 21/10/2016 - Održavanje med. opreme

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 21/10/2016 - Održavanje RTG aparata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/10/2016 - Nabavka notarskih usluga

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/10/2016 - Finconsult doo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/10/2016 - Nabavka 3 klima uređaja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/10/2016 - Održavanje klima uređaja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/10/2016 - Snimanje telef. razgovora

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/10/2016 - Knjigovodstvene usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/10/2016 - Voda (09/16)

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/10/2016 - Telef. i internet usluge (09/16)

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/10/2016 - Poštanske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/10/2016 - Odvoz smeća (09/16)

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/10/2016 - Nabavka el.energije (09/16)

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/10/2016 - POZIV: Usluga specijaliste psihijatra

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/10/2016 - Izmjena i dopuna tender. dokumentacije

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/10/2016 - Stručno usavršavanje: Tuzla

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/10/2016 - Arhiv Tuzlanskog kantona

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/10/2016 - Stručno usavršavanje: Best Solutions doo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/10/2016 - Stručno usavršavanje: Banja Luka

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/10/2016 - POZIV: Održavanje medicinske opreme

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 05/10/2016 - Prijem, kontrola i obrada finan. izvješt.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 05/10/2016 - Objavljivanja obavještenja o nabavci

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/10/2016 - Najpovoljniji ponuđač: Vila Polonia

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/10/2016 - Usluge stru. usavrš. - računovodstvo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/10/2016 - Usluge stručnog usavršavanja - zračenje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/10/2016 - Test trake za sterilizaciju Bowie Dick

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/10/2016 - Pretplata na službene novine

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/10/2016 - Usluge oglašavanja i marketinga

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/10/2016 - Hotelski smještaj: Banja Luka

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/10/2016 - Najpovoljniji ponuđač: Hotel Ideja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/10/2016 - Hotelske i ugostiteljske usluge: Mostar

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • SEPTEMBAR

  • 27/09/2016 - Usluga održavanja i popravki: Medical doo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/09/2016 - Hitni pregled i popravka RTG aparata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 26/09/2016 - Poništenje - specijalista ortoped

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/09/2016 - Scanc ovratnici

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/09/2016 - Odvoz smeća 08/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/09/2016 - Odvoz smeća 07/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/09/2016 - Telefon i internet 08/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/09/2016 - Telefon i internet 07/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/09/2016 - Voda 08/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/09/2016 - Voda 07/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/09/2016 - Električna energija 08/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/09/2016 - Električna energija 07/2016

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/09/2016 - Najpovoljniji ponuđač: Feb dd

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/09/2016 - Najpovoljniji ponuđač: Ekoteh doo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 21/09/2016 - Najpovoljniji ponuđač: Škoda Fabia

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 16/09/2016 - Usluga održavanja i popravka RTG aparata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 16/09/2016 - Odluka: najbolji RTG ponjuđač

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2016 - Licitacija za prodaju službenog vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • AVGUST

  • 29/08/2016 - Dostava ponuda: specijalista ortoped

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/08/2016 - Sonda za CTG aparat

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/08/2016 - Vakumski stol za peglanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/08/2016 - Mikrobiološki materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/08/2016 - Hitni pregled i popravka RTG aparata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 10/08/2016 - Revizija poništenje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/08/2016 - Nabavka računara

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • JULI

  • 23/07/2016 - Reagensi i kivete za koagulometar

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/07/2016 - Automatski vanjski defibrilatori

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/07/2016 - Telefonske i internet usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/07/2016 - Službeni glasnik

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/07/2016 - Službene novine

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/07/2016 - Poštanske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/07/2016 - Odvoz smeća

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/07/2016 - Električna energija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/07/2016 - Distribucija vode

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/07/2016 - Usluge oglašavanja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 19/07/2016 - Kapitalna ulaganja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/07/2016 - Revizija finansijskih izvještaja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/07/2016 - Štampanje loga na uniformama radnika

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/07/2016 - Stom. služba: Turbina sa kuplungom

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/07/2016 - Rezervni dijelovi za sudoper

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/07/2016 - Nabavka elek. kuhala za vodu

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • JUNI

  • 30/06/2016 - Odluka: Stručno usavršavanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/06/2016 - Nabavka: Stručno usavršavanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/06/2016 - Hotelski smještaj "Sunce" Neum

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/06/2016 - Odluka: Hotelski smještaji

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/06/2016 - Hotelski smještaj "Reumal" Fojnica

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 24/06/2016 - Izmjena: hotelski smještaj

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 24/06/2016 - Nabavka vješalica

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 21/06/2016 - Popravka frižidera

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 21/06/2016 - Telefaks uređaji

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 21/06/2016 - Nabavka strunjača

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 21/06/2016 - Advokatske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/06/2016 - Emitovanje i sponzorstvo ramazanskog pr.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/06/2016 - Zbrinjavanje medicinskog otpada

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/06/2016 - Ljetne i zimske gume

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/06/2016 - Nabavka kosilica i trimera

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/06/2016 - Poziv: Hotelski smještaj

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/06/2016 - Servisiranje sanitetskih vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/06/2016 - Izrada pečata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/06/2016 - Verifikacija medicinskih aparata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/06/2016 - Nabavka građevinskog materijala

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/06/2016 - Čišćenje prostorija JZU Dom zdravlja Gr.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/06/2016 - Sprej ulje za podmazivanje instrumenata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/06/2016 - Obavještenje: Analiza cervikalnog brisa

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/06/2016 - Dodjela ugovora: Papa test

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • MAJ

  • 27/05/2016 - Ex-ante obavještenje: advokatske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/05/2016 - Najpovoljniji ponjuđač: advokatske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/05/2016 - Usluga obrade i analize c.b. za papa test

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/05/2016 - Servisiranje sanitetskih vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/05/2016 - Ugalj

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/05/2016 - Itisoni

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/05/2016 - Nabavka alkohola 96%

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/05/2016 - Ugradnja mikromotora

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/05/2016 - Poziv: Advokatske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/05/2016 - Led reflektori

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/05/2016 - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/05/2016 - Prehrambeni artikli

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/05/2016 - Nabavka Barijum sulfata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/05/2016 - Održavanje sanitetskih vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/05/2016 - Nabavka kancelarijskog materijala

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • APRIL

  • 18/04/2016 - Poziv za stručno usavršavanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/04/2016 - Izmjena i dopuna plana javnih nabavki

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/04/2016 - Servisiranje računarske opreme

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/04/2016 - Boks za boce sa kisikom

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/04/2016 - Juneće meso

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 04/04/2016 - Papir za spirometar

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 04/04/2016 - Labaratorijske epruvete

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 04/04/2016 - Traka za EKG i ultrazvuk

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 04/04/2016 - Deterdžent za mašinsko pranje rublja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/04/2016 - Kancelarijski namještaj

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • MART

  • 29/03/2016 - Najpovoljniji ponuđač: Bingo d.o.o.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/03/2016 - Najpovoljniji ponuđač: Brunch d.o.o.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 28/03/2016 - Izmjena i dopuna plana nabavki

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/03/2016 - Nabavka rezervnih djelova - Stomatologija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/03/2016 - Nabavka alkohola 96%

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Utrošak električne energije

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Odvoz smeća

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Nabavka usluga telefona i interneta

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Distribucija vode

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Interna i externa reprezentacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Nabavka usluga utovara i prevoza šljake

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Pekarski proizvodi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Nabavka medicinske opreme

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Odluka: najpovoljniji ponjuđač - ugalj

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Izvještaj: nabavka lijekova

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Obavještenje: audiometrija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/03/2016 - Nabavka kancelarijskog namještaja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/03/2016 - Odluka: nabavka i isporuka epruveta

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 04/03/2016 - Odluka: izmjena tenderske dokument.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 04/03/2016 - Obrazac: ponuda za ugalj

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 02/03/2016 - Odluka: plan javnih nabavki

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • FEBRUAR

  • 29/02/2016 - Tenderska dok.: nabavka uglja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 29/02/2016 - Obavještenje: nabavka uglja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 26/02/2016 - Poništenje: servisiranje sanitetskih vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/02/2016 - Odluka: Održavanje stomatoloških stolica

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/02/2016 - Izvještaj: Sredstva za čišćenje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/02/2016 - Poziv: interna i externa reprezentacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/02/2016 - Odluka: Čišćenje prostorija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 16/02/2016 - Tenderska dok.: Laboratorijske epruvete

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 16/02/2016 - Obavještenje: Laboratorijske epruvete

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/02/2016 - Izvještaj: Softverski program održavanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/02/2016 - Izvještaj: Sigurnosni ventili

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/02/2016 - Izvještaj: Ispitivanje protupož. aparat

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/02/2016 - Izvještaj: Servisiranje protupož. aparata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/02/2016 - Izvještaj: Hirdantske mreže

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/02/2016 - Izvještaj: Radne uniforme

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/02/2016 - Izvještaj: Stolarski radovi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 05/02/2016 - Tender. dokument. - sanitetska vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 05/02/2016 - Ispravka: ovlašteni servis na TK

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 05/02/2016 - Izvještaj: Pregled mot. vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 05/02/2016 - Tender. dokument. - stomatološke stoli.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 05/02/2016 - Obavještenje: održavanje stomatol. stolica

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 02/02/2016 - Obavještenje: Servisiranje sanit. vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 02/02/2016 - Obavještenje: Usluge spec. epidemiolog

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 02/02/2016 - Izvještaj: Osiguranje vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • JANUAR

  • 25/01/2016 - Izvještaj: Ultrazvučni aparat

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/01/2016 - Tenderska dokum. - čišćenje prostor.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/01/2016 - Izvještaj: Putničko mot. vozilo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/01/2016 - Obavještenje: Usluga spec. mikrobiologa

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/01/2016 - Obavještenje: Usluga spec. med. rada

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/01/2016 - Obavještenje: Usluga spec. med. biohemije

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/01/2016 - Izvještaj: Dezinfekctiona sredstva

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/01/2016 - Obavještenje: Čišćenje prostorija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 18/01/2016 - Poništenje: Laboratorijski materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/01/2016 - Izvještaj: Birotehnička oprema

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/01/2016 - Izvještaj: Održavanje web stranice

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/01/2016 - Izvještaj: Čišćenje JZU DZ Gradačac

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/01/2016 - Izvještaj: Isporuka računara

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/01/2016 - Izvještaj: Bravarski materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/01/2016 - Izvještaj: Elektro materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/01/2016 - Izvještaj: Računarska oprema

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/01/2016 - Izvještaj: Vodo materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/01/2016 - Izvještaj: Mikrobiološki materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/01/2016 - Izvještaj: Nabavka RTG Materijala

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument