Kontakt osoba: Merima Handžar
E-mail: nabavke@dzgradacac.com

 • DECEMBAR

  • 25/12/2017 - Rezervni dijelovi aparata za dest.vodu

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 20/12/2017 - Poziv: zdravstvene usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 20/12/2017 - Usluge izdavanja uvjerenja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 20/12/2017 - Taksa iz tarifnog broja 96

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 20/12/2017 - Taksa iz tarifnog broja 83

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 20/12/2017 - Izrada pečata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Izrada pečata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Voda

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Telefon & Internet

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Struja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Poštanske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Poništenje: lijekovi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Smeće

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Obavještenje o nabavci 1269-69/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Lijekovi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Ex-ante obavještenje 1269-68/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Ex-ante obavještenje 1269-70/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Emitovanje oglasa

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Doplata markica

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/12/2017 - Dodjela ugovora 1269-74/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • NOVEMBAR

  • 22/11/2017 - Poništenje: zubni materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/11/2017 - Patološki otpad

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/11/2017 - Defektaža kvara

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/11/2017 - Neurološki čekić

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/11/2017 - Nabavka kisika

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/11/2017 - Certifikacija timova

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/11/2017 - Dodjela ugovora - sanitetski materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/11/2017 - Izdavanje poslovnog prostora

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/11/2017 - Provedena procedura - sanitetski materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Rušenje objekta

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Popravak sanitetskog vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Stomatološki materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Pomagala za čišćenje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Stručni časopis

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Kanisteri

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Hirurški konci

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Elektromaterijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Smeće 09/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Voda 09/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Telefonske i internet usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Poštanske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 08/11/2017 - Struja 09/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • OKTOBAR

  • 25/10/2017 - Izmjena i dopuna javnih nabavki

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/10/2017 - Usluge revizije

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/10/2017 - Autopresvlake

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/10/2017 - Izmjena plana javnih nabavki

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/10/2017 - Stručno usavršavanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/10/2017 - Trakaste zavjese

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/10/2017 - Bankarske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/10/2017 - Kartotečni ormari

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 10/10/2017 - Poništenje: Stomatološki materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 10/10/2017 - Stomatološki materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/10/2017 - Štampanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/10/2017 - Stručno usavršavanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/10/2017 - Obavještenja o nabavci

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/10/2017 - Obavještenja o dodjeli ugovora

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/10/2017 - Ispravka obavještenja o nabavci

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/10/2017 - Poništenje postupka nabavke

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/10/2017 - Osiguranje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • SEPTEMBAR

  • 27/09/2017 - Lijekovi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/09/2017 - Kardiološke elektrode

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/09/2017 - Izmjena i dopuna plana javnih nabavki

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/09/2017 - Gumene čizme

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/09/2017 - Telefon i internet 08/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/09/2017 - Obavještenja o dodjeli ugovora

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/09/2017 - Voda 08/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/09/2017 - Komunalne usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/09/2017 - Struja 08/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/09/2017 - Usluge objavljivanja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/09/2017 - Objavljivanje obavještenja o dodjeli ugovora

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/09/2017 - Čišćenje vjetrobranskog stakla

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/09/2017 - Usluge oglašavanja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/09/2017 - Čišćenje klima uređaja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/09/2017 - Kartotečni ormari

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 14/09/2017 - Poštanske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Sanitetski materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Saobraćajni znak

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Materijal za krečenje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Ljepilo za miševe

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Voda 07/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Smeće 07/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Ex-ante obavještenje, ispravka

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Ex-ante obavještenje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Usluge reprezentacije

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Usluga objave oglasa

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Telefon i internet 07/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/09/2017 - Struja 07/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Lab. posuđe

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Poštanske usluge 07

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Nabavka i isporuka lijekova

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Kancel. materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Sitni med. inventar

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Gorivo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Telefonske usluge 06/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Voda 06/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Službene novine

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Poštanske usluge 06/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Smeće 06/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/09/2017 - Elektricna energija 06/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • AVGUST

  • 11/08/2017 - Poništenje nabavke: lijekovi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/08/2017 - Usluge reprezentacije

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/08/2017 - Najpov. ponjuđač: lijekovi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/08/2017 - Nabavka: lijekovi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/08/2017 - Sitni med. inventar

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/08/2017 - Sijalice H3

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/08/2017 - Osiguranje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/08/2017 - Auto gume

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/08/2017 - Hemijski otpad

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/08/2017 - Lab. stakleno posuđe

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 02/08/2017 - Stručno usavršavanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 02/08/2017 - Pekarski proizvodi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 02/08/2017 - Čišćenje prostorija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 02/08/2017 - Reagensi i kivete za koagulomet.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 02/08/2017 - Ram za pano

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • JULI

  • 25/07/2017 - Usluge čišćenja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/07/2017 - Potrošni kancelarijski materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/07/2017 - Pretplata na Službeni glasnik

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 25/07/2017 - Prijem, kontrola i obrada podataka

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 24/07/2017 - Kartotečni ormari

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 24/07/2017 - Lab. posuđe

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 24/07/2017 - Gorivo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 24/07/2017 - Ortodontski šrafovi 2

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 17/07/2017 - Ortodontski šrafovi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 17/07/2017 - Hemijski otpad

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 17/07/2017 - Kartotečni ormari

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 17/07/2017 - Tehnički pregled

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 17/07/2017 - Zidni display za letke

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/07/2017 - Građevinski materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/07/2017 - Zamjenski toneri

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/07/2017 - Poštanske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/07/2017 - Voda

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/07/2017 - Konkurs: izbor direktora

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/07/2017 - Telefon i internet

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/07/2017 - Smeće

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/07/2017 - Nabavke izuzete od prim. zakona 3

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/07/2017 - Nabavke izuzete od prim. zakona 2

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/07/2017 - Nabavke izuzete od prim. zakona 1

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/07/2017 - Interna i externa reprezentacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • JUNI

  • 30/06/2017 - Excel aplikacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/06/2017 - Emitovanje javne licitacije

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/06/2017 - Ručni frižider

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/06/2017 - Računarska oprema

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/06/2017 - Papa test

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/06/2017 - Kancelarijske fotelje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/06/2017 - Emitovanje bajramske čest.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 16/06/2017 - Odluka: putnički automobil

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/06/2017 - Poništenje: PVC posuđe

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/06/2017 - Odluka: kancelar. fotelje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/06/2017 - Usluge spec. neuropsihijatra

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 07/06/2017 - Odluka: gorivo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/06/2017 - Stručno usavršavanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/06/2017 - Interna i externa repre.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/06/2017 - Javna licitacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/06/2017 - Verifikacija med. aparata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/06/2017 - Telefon i internet

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/06/2017 - Poštanske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/06/2017 - Smeće

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/06/2017 - Struja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/06/2017 - Distribucija vode

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • MAJ

  • 31/05/2017 - Usluge objavljivanja Ex-ante obavješ.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/05/2017 - Ugalj

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/05/2017 - Usluge objavljivanja Ex-ante obavješ.

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/05/2017 - Obavještenje, ugovor 1269-4-2-21-5-45/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/05/2017 - Usluge obavljivanja Obavještenja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/05/2017 - Membranski filteri

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/05/2017 - Nabavka makaza i okovratnika

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/05/2017 - Usluge izdavanja uvjerenja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/05/2017 - Interna i externa reprezentacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/05/2017 - Objavljivanje Obavještenja o nabavci

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 12/05/2017 - Reklamne i marketing usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 10/05/2017 - Motorna pila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 10/05/2017 - Deterdžent za maš. pranje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 10/05/2017 - AIS BIS prog. licence

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 10/05/2017 - Stolarski radovi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • APRIL

  • 27/04/2017 - Voda 03/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/04/2017 - Struja 03/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/04/2017 - Smeće 03/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/04/2017 - Poštanske usluge 03/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/04/2017 - Telefon i internet 03/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/04/2017 - Birotehnička oprema

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/04/2017 - EKG trake

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/04/2017 - Građevinski materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/04/2017 - Trakaste zavjese

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/04/2017 - Servisiranje računars. opreme

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/04/2017 - Baždarenje tlakomjera

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/04/2017 - Građevinski radovi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/04/2017 - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/04/2017 - Izrada i postavljanje klupa

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/04/2017 - Humus za cvijeće

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/04/2017 - CTG sonda

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 22/04/2017 - Prehrambeni artikli

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/04/2017 - Poništenje: pekarski proizvodi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/04/2017 - Interna i externa reprezentacija, San Remo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/04/2017 - Reparacija postojeće stolarije

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/04/2017 - Školski pribor

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/04/2017 - Papir za spirometar

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/04/2017 - Juneće meso

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/04/2017 - Sandučići za žalbe pacijenata

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/04/2017 - Isporuka uglja, Harmeli doo

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/04/2017 - Hanezar doo reprezentacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/04/2017 - Mat Trade doo reprezentacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/04/2017 - Voće

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/04/2017 - Popravak frižidera

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 11/04/2017 - Defibrilacijske elektrode

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/04/2017 - Izmjena/dopuna javnih nabavki

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/04/2017 - Stručno usavršavanje: poreski bilans

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/04/2017 - Edukacija: ERC ILS COURSE

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/04/2017 - Popravak aparata za redestilovanu vodu

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • MART

  • 31/03/2017 - Interna i externa reprezentacija "Unix"

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 31/03/2017 - Škola UZ srca

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 31/03/2017 - Interna i externa reprezentacija "El Mundo"

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 31/03/2017 - Edukacija iz grupne analize

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 31/03/2017 - Boks za odlaganje radnih kolica 2

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 31/03/2017 - Boks za odlaganje radnih kolica

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 31/03/2017 - Nabavka seruma

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 31/03/2017 - Telefonske i internet usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 31/03/2017 - Smeće 02/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 31/03/2017 - Voda 02/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/03/2017 - Laboratorijski materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/03/2017 - Održavanje software-a E-finance

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/03/2017 - Analiza radnih mjesta

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/03/2017 - Infra ruž žarulja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/03/2017 - Betonska kanta

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 30/03/2017 - Električna energija 02/17

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 28/03/2017 - Plan javnih nabavki za 2017. godinu

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 27/03/2017 - Poništenje postupka: antiviperinum serum

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Izmjena i dopuna plana jav. nabavki

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Održavanje software-a

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Ugovor: "Autolyser 450" reagensi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Zvučna viljuška

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Oprema na stomatološkoj službi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Reagensi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Rastvor Ortotolidin

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Električna energija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Prijem, kontrola i obrada podataka

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Poštanske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Voda

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Telefonske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 23/03/2017 - Odvoz smeća

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/03/2017 - Poziv: notarske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/03/2017 - Odluka: notarske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/03/2017 - Usluge spec. otorinolaringologa

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/03/2017 - Staklo sa ugradnjom

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/03/2017 - Oftalmoskop set i punjač

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/03/2017 - Sitni med. inventar za stomatologiju

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 13/03/2017 - Medicinski otpad

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/03/2017 - Tenderska dokumentacija AIS BIS (1)

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/03/2017 - Tenderska dokumentacija AIS BIS (2)

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/03/2017 - So za posipanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/03/2017 - Održavanje vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • FEBRUAR

  • 15/02/2017 - Finkom

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 15/02/2017 - Delux Euro Profi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 15/02/2017 - Zimske jakne

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 15/02/2017 - Usluge oglašavanja

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 15/02/2017 - Popravka spirometra

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 15/02/2017 - Matična evidencija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 15/02/2017 - Odluka: reagensi

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 06/02/2017 - Reprezentacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 06/02/2017 - Medicinski otpad

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 06/02/2017 - Izvještaj: vrijednost pojedinačnih ugovora

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 06/02/2017 - Izvještaj: vrijednost dodijeljenih ugovora

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 06/02/2017 - Izvještaj: vrijednost dodijeljenih sporazuma

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 06/02/2017 - Reklamne i marketing usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/02/2017 - Motorna pila Makita

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/02/2017 - Nabavka usluga

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/02/2017 - Tehnički pregled vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/02/2017 - Popravak mikromotora

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/02/2017 - Popravak mašine za rublje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/02/2017 - Materijal za higijenu

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/02/2017 - HTZ oprema

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/02/2017 - Excel aplikacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/02/2017 - Telefon i internet

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 03/02/2017 - Službene novine TK-a

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Poziv: Laborat. materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Odluka: Laborat. materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Bravarski materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Vodo materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Stručna literatura

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Odvoz šljake

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Finansijska obrada podataka

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Poštanske usluge

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Službene novine

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Smeće 12/16

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Voda 12/16

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 01/02/2017 - Struja 12/16

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
 • JANUAR

  • 24/01/2017 - Poziv: stručno usavršavanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 24/01/2017 - Pokretanje postupka: stručno usavršavanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 19/01/2017 - Tenderska dokumentacija - motorna vozila

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/01/2017 - Pružanje zdravstvenih usluga

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/01/2017 - Stručno usavršavanje

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/01/2017 - Interna i externa reprezentacija

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/01/2017 - Finconsult

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument
  • 09/01/2017 - Labaratorijski potrošni materijal

   • Za detaljnije informacije molimo preuzmite dokument