Email:

info@dzgradacac.com

Broj telefona:

035 367 000

Hitna medicinska pomoć:

124

Glavni medicinski tehničar

ODJELJENJE

Glavni medicinski tehničar

Glavni medicinski tehničar Doma zdravlja Gradačac je vitalna figura u zdravstvenom timu koji pruža ključnu podršku i brigu pacijentima u zajednici.

Peštalić mr. Elvir

Broj telefona: 035 367 087