Email:

info@dzgradacac.com

Broj telefona:

035 367 000

Hitna medicinska pomoć:

124

Služba medicine rada

ODJELJENJE

Medicina rada

Medicina rada je grana medicine koja se bavi zdravljem zaposlenih i uslugama koje pomažu u održavanju njihove sigurnosti i dobrobiti na radnom mjestu. Naš tim stručnjaka pruža sveobuhvatne usluge medicine rada, uključujući procjenu zdravstvenog stanja radnika, upravljanje rizicima na radnom mjestu te prevenciju profesionalnih bolesti. Uz nas, možete biti sigurni da su vaši zaposleni zaštićeni i sigurni na radnom mjestu.

Rukovodilac: Hrštić dr. Aida, spec. medicine rada i sportske medicine

Broj telefona: 035 367 075