Email:

info@dzgradacac.com

Broj telefona:

035 367 000

Hitna medicinska pomoć:

124

Služba za kvalitet

ODJELJENJE

Služba za kvalitet

Kvalitet našeg doma zdravlja je prioritet. Naša služba za kvalitet provodi sustavno praćenje kvalitete zdravstvenih usluga te kontinuirano unaprjeđuje procese i rad stručnog osoblja kako bismo Vam pružili najbolju moguću skrb. Vaše zdravlje je naša briga!

Koordinator kvaliteta: Nezić Ilma, dipl. medicinska sestra

Broj telefona: 035 367 088