Email:

info@dzgradacac.com

Broj telefona:

035 367 000

Hitna medicinska pomoć:

124

Služba zajedničkih poslova

Turbić dr. Semir, specijalista urgentne medicine

Broj telefona: 035 367 000

Fax: 035 367 001

Peštalić mr. Elvir

Broj telefona: 035 367 087

Mašić Meliha

Broj telefona: 035 367 000

Fax: 035 367 001

M. Halilović Faruk, dipl.oec.

Broj telefona: 035 367 052

Handžar Merima, dipl. Pravnik

Broj telefona: 035 367 003

Novalić Ardina, dipl.pravnik

Broj telefona: 035 367 006

Sušić Refija, dipl.ekonomista

Broj telefona: 035 367 007

Kukuruzović Emina, dipl.ekonomista

Broj telefona: 035 367 004

Topčagić Emina

Broj telefona: 035 367 008