Email:

info@dzgradacac.com

Broj telefona:

035 367 000

Hitna medicinska pomoć:

124

Okrugli stol “Mentalno zdravlje adolescenata”

Dana 14.03.2022.god.ispred JZU Dom zdravlja Gradačac učešće na okruglom stolu na temu: „Mentalno zdravlje adolescenata“, uzele su predstavnice Centra za mentalno zdravlje i to psihologinja Irma Omeragić i socijalna radnica Amra Tokić. Organizator okruglog stola bila je  JU Gimnazija“Mustafa Novalić“ Gradačac, odnosno učenici II b odjeljenja uz koordinaciju prof. Amira Mujkanovića, te menadžmenta škole, a sve u okviru aktivnosti povodom realizacije projekta „Ja građanin“ iz predmeta Demokratija i ljudska prava.

Razgovaralo se o mogućim mjerama i aktivnostima kako bi se ovoj problematici pristupilo što otvorenije uz naglasak da je za zaštitu mentalnog zdravlja djece i adolescenata potrebno  rano prepoznavanje i rane intervencije. Sve savremene smjernice nas pozivaju na holistički pristup: U genezi poremećaja uzimaju se u obzir biološki, psihološki i socijalni faktori, dijagnostika uz multidisciplinarni pristup, liječenje uz multimodalni pristup s različitim terapijskim pristupima, a u rehabilitaciji multidisciplinarni pristup (škola, centri za socijalni rad, centri za mentalno zdravlje, zajednica).

Na zadovoljstvo svih aktera okruglog stola dogovorena je dalja saradnja u skladu sa ranije potpisanim Protokolom saradnje, a sve u cilju zaštite mentalnog zdravlja adolescenata kao i nastavnog osoblja.

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Nedavno objavljeno